PARROCCA SANT' ANDRIJA

Hal Luqa A.D. 1634

Estensjoni tal-Muzew Parrokkjali

 
 
 
 Fl-okkazjoni ta' Jum il-Parrocca, giet inawgurata estensjoni tal-Muzew Parrokkjali gewwa wahda mill-kmamar tal-Kampnar tal-Qanpeiena l-Kbira.  
Gew esebiti ghadd ta' oggetti antiki li snin ilu kienu jintuzaw fil-knisja jew fil-festa titulari ta' S.Andrija Appostlu.